[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”کتابهای منتشره در مؤسسه انتشاراتی دانشگاه” title_align=”separator_align_center”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

 کتاب های منتشر شده در سال 1392 توسط موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 راهنمای جامع Latex

مؤلف: دکتر مرتضی ابطحی ایوری

 ویراستار: حسن کدخدایی خلفی

 – پیشگفتار نویسنده

 – فهرست مطالب

 – 20 صفحه اول کتاب

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

مباحثی در توپولوژی و فضاهای توابع

مؤلف: دکتر محمد ابری

ویراستار: دکتر مجید میرزاوزیری

 – پیشگفتار نویسنده

 – فهرست مطالب

 – 20 صفحه اول کتاب

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″]
[vc_column_text]

 کتاب های منتشر شده در سال 1391 توسط موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

پلی به سوی شیمی آلی

مترجم: دکتر حمزه کیانی

– فهرست

پیشگفتار

مقدمه

– 20 صفحه اول

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

پردازش داده ها در علم شیمی

 مترجمین: دکتر نیما قلعه و دکتر داود عاجلو

 ویراستار: دکتر جواد قاسمیان

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

20 صفحه اول[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

واکنشهای آلی بر اساس نام

مترجم: دکتر حمزه کیانی

پیشگفتار مترجم

پیشگفتار نویسنده

مقدمه

– 20 صفحه اول[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

کارنامه پژوهشی دانشگاه دامغان، سال 1390

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ animation=”none” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ el_class=”well”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

سیاست زبانی

 مترجمین: سیدمهدی عرفانی، حسین داوری، ابوطالب ایرانمهر

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

20 صفحه ابتدا[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]